Může být sídlo umístěno v družstevním bytě?

Sídlo může být umístěno i v družstevním bytě za předpokladu, že to povolují stanovy družstva a souhlas s umístěním sídla udělí příslušný orgán družstva, zpravidla představenstvo. Sídlo v družstevním bytě dále nesmí narušit klid a pořádek v domě.