Může být podnikatelem cizinec? Musí mít pro takové účely povolení k pobytu na území České republiky?

Podnikatelem může být i cizinec. Občané ze zemí EU a EHS nemusí mít pro účely živnostenského oprávnění povolení k pobytu na území České republiky, ostatní cizinci musí mít takové povolení uděleno.