Může být jednatelem firmy cizinec? Musí mít pro takové účely povolení k pobytu na území České republiky?

Jednatelem firmy může být i osoba, která je cizincem. Taková osoba nemusí mít pro účely registrace jako jednatel uděleno povolení k pobytu na území České republiky.