Musím se registrovat jako uživatel ZalozFirmu.cz?

Uživatel se registruje pouze před prvním využitím služby ZalozFirmu.cz. Pokud již využíváte služeb jiných našich portálů z www.PravniWeby.cz, můžete k přihlášení využít stejné přihlašovací údaje. Na kontaktní e-mailovou adresu z profilu uživatele je odesílána veškerá e-mailová komunikace se ZalozFirmu.cz. Při každém dalším přihlášení se uživatel přihlašuje již jen zvoleným přihlašovacím jménem a heslem.