Mohu složit základní kapitál na účet, který si v bance otevřu sám, a pouze zaslat potvrzení o složení základního kapitálu?

Tento postup není možný. Pro účely zápisu firmy v obchodním rejstříku je nutné složit základní kapitál na zvláštní účet otevřený na jméno zakládané firmy. Jedná se o speciální typ účtu, který banka otevře na základě notářského zápisu o založení firmy. Složení základního kapitálu na jiný účet není přípustné a zápis firmy do obchodního rejstříku by byl v takovém případě zamítnut.