Kolik zaplatím za registraci firmy přes ZalozFirmu.cz?

Založení firmy v rámci ZalozFirmu.cz je bezplatné, uživatel uhradí pouze obvyklé zákonem stanovené poplatky spojené s registrací firmy - notářské poplatky, poplatek za vystavení živnostenského listu, poplatek za zápis do obchodního rejstříku apod. Celková výše poplatků závisí na struktuře firmy (typ zakládací listiny, výše základního kapitálu, počet živnostenských oprávnění, počet společníků apod.), v běžných případech činí přibližně 6.000 Kč + DPH. Pro přesnou kalkulaci poplatků doporučujeme provést testovací zadání údajů o zakládané firmě do registračního formuláře na www.ZalozFirmu.cz, v rámci kterého je zkalkulována i přesná cena za založení firmy. Zadání údajů do registračního formuláře je nezávazné, v případě, že se uživatel rozhodne v registraci dále nepokračovat, žádný závazek mu z toho nevzniká.