Kdy se mi vyplatí paušální daň?

Paušální daň představuje speciální daň, v rámci které podnikatel - osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) hradí měsíčně jednorázovou paušální částku, která zahrnuje platbu daně z příjmu a dále pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Pro výpočet, zda se podnikateli vstup do režimu paušální daně vyplatí, lze využít kalkulačku zde.

Kalkulačka paušální daň