Kde získám přístupové údaje k datové schránce?

Přístupové údaje k datové schránce zasílá přímo Ministerstvo vnitra doporučeným dopisem na adresu bydliště jednatele firmy zapsanou v obchodním rejstříku. Přístupové údaje jsou odesílány zpravidla do 10 pracovních dnů po zápisu firmy do obchodního rejstříku.

Pokud jste přístupové údaje neobdrželi nebo je nemůžete na adrese bydliště převzít, lze požádat na kterémkoliv CzechPointu (např. na České poště) o zneplatnění stávajících přístupových údajů a vygenerování nových, které jsou k dispozici okamžitě. První zneplatnění přístupových údajů je bezplatné.