Jsou v registračním formuláři zohledněny změny legislativy od 1.1.2014?

Ano, registrační formulář odpovídá aktuálnímu stavu legislativy včetně změn vyplývajících z nového zákona o obchodních korporacích platného od 1.1.2014.