Je součástí vyřízení živnosti také ohlášení na FÚ, OSSZ a ZP?

Ano, součástí registrace je také ohlášení vzniku živnosti na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, pokud si tuto možnost uživatel zaškrtne v registračním formuláři při zakládání živnosti.