Je možné složit základní kapitál částečně a zbytek doplatit později?

Základní kapitál je možné splatit ve splátkách tak, že před zápisem do obchodního rejstříku se splatí 30% kapitálu a zbývajících 70% kapitálu do 5 let po vzniku firmy. Volbu způsobu splacení je možné zadat přímo v registračním formuláři při založení firmy.