Jakým způsobem mám podepsat nebo ověřit dokumenty, když jsem v zahraničí?

Dokumenty lze podepsat nebo nechat úředně ověřit následujícími způsoby:

1. Zastupitelský úřad České republiky

Vyžaduje se prosté ověření na velvyslanectví nebo konzulátu bez nutnosti dalšího potvrzení jiným úřadem daného státu. Kontaktní údaje zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí jsou k dispozici zde.

2. Zahraniční notář jiného členského státu Evropské unie

Postup se uplatní v případě, že stát, ve kterém je podpis nebo ověření prováděno, je členským státem Evropské unie. V takovém případě se vyžaduje pouze ověření před jakýmkoliv notářem daného členského státu Evropské unie, jiná ověřovací doložka (apostila apod.) není nutná.

3. Zahraniční úřad s apostilní doložkou

Postup se uplatní v případě, že stát, ve kterém je podpis nebo ověření prováděno, není členským státem Evropské Unie, ale je členem Haagské úmluvy o apostile. Pro ověření, zda je země členem úmluvy, klikněte zde. Je-li stát členem této úmluvy, pro ověření podpisu nebo dokumentu:

a) podepište nebo ověřte dokument před úřadem oprávněným k této činnosti v daném státě; a následně

b) opatřete na dokument tzv. apostilní doložku. Doložku uděluje orgán uvedený u příslušného státu zde.

4. Zahraniční úřad s legalizační a superlegalizační doložkou

Postup se uplatní, pokud není možné ověření podpisu nebo dokumentu některým ze způsobů uvedených výše. Pro ověření podpisu nebo dokumentu:

a) podepište nebo ověřte dokument před úřadem oprávněným k této činnosti v daném státě; a následně

b) opatřete na dokument tzv. legalizační doložku, kterou uděluje ministerstvo zahraničních daného příslušného státu; a následně

c) opatřete na dokument tzv. superlegalizační doložku, kterou uděluje zastupitelský úřad České republiky v daném státě. Kontaktní údaje zastupitelských úřadů České republiky jsou k dispozici zde.

Pokud si nejste jisti způsobem podpisu dokumentů nebo ověření listiny v příslušné zemi, kontaktujte naši linku podpory.