Jakým způsobem mám podepsat nebo ověřit dokumenty, když jsem v zahraničí?

Pro úřední ověření podpisu v zahraničí nebo použití dokumentů vystavených zahraničním úřadem platí následující:

1. Zastupitelský úřad České republiky

Na českých velvyslanectvích nebo konzulátech lze provést úřední ověření podpisů obdobně, jako by osoba podepisovala dokumenty přímo v ČR. Žádné další potvrzení jiným úřadem daného státu se nevyžaduje. Kontaktní údaje zastupitelských úřadů ČR v zahraničí jsou k dispozici zde.

Některé zastupitelské úřady provádějí úřední ověření podpisů pouze pro občany ČR, doporučujeme toto ověřit na příslušném úřadu předem.

2. Zahraniční úřad jiného členského státu Evropské unie

Postup se uplatní v případě, že stát, ve kterém je podpis ověřován, je členským státem Evropské unie. V takovém případě se vyžaduje pouze ověření úřadem nebo notářem daného členského státu Evropské unie, jiná ověřovací doložka (apostila apod.) není nutná.

Veřejné listiny vystavené v jiném členském státě EU (např. výpis z rejstříku trestů, výpis z obchodního rejstříku apod.) lze použít bez dalšího, jiná ověřovací doložka (apostila apod.) se nevyžaduje.

3. Zahraniční úřad státu, se kterým má ČR smlouvu o uznávání ověření podpisů nebo veřejných listin

Postup se uplatní v případě, že stát, ve kterém je podpis ověřován, má s Českou republikou sjednanou smlouvu, na základě které postačuje pouze ověření úřadem daného státu, jiná ověřovací doložka (apostila apod.) není v takovém případě nutná.

Veřejné listiny vystavené v takovém státě (např. výpis z rejstříku trestů, výpis z obchodního rejstříku apod.), ze použít bez dalšího, jiná ověřovací doložka (apostila apod.) se nevyžaduje.

V současné době se jedná o níže uvedené státy (pokud je uvedeno 'pouze veřejné listiny', je možné pouze přímé použité veřejných listin daného státu, nevztahuje se však na úřední ověření podpisu):

 • Afghánistán
 • Albánie
 • Alžírsko (pouze veřejné listiny)
 • Bělorusko
 • Bosna a Hercegovina (pouze veřejné listiny)
 • Černá Hora (pouze veřejné listiny)
 • Gruzie
 • KLDR (pouze veřejné listiny)
 • Kosovo (pouze veřejné listiny)
 • Kuba
 • Kyrgyzstán
 • Severní Makedonie (pouze veřejné listiny)
 • Moldavsko
 • Mongolsko
 • Rusko
 • Srbsko (pouze veřejné listiny)
 • Sýrie (pouze veřejné listiny)
 • Švýcarsko (pouze veřejné listiny)
 • Ukrajina
 • Uzbekistán (pouze veřejné listiny)
 • Vietnam

4. Zahraniční úřad s apostilní doložkou

Postup se uplatní v případě, že stát, ve kterém je podpis ověřován, není členským státem Evropské Unie, ale je členem Haagské úmluvy o apostile. Pro ověření, zda je země členem úmluvy, klikněte zde. Je-li stát členem této úmluvy, pro ověření podpisu:

a) podepište dokument před úřadem oprávněným k této činnosti v daném státě; a následně

b) opatřete na dokument tzv. apostilní doložku. Doložku uděluje orgán uvedený u příslušného státu zde.

Veřejné listiny vystavené v takovém státě (např. výpis z rejstříku trestů, výpis z obchodního rejstříku apod.) musí být opatřeny apostilní doložkou vystavenou orgánem uvedeným pod bodem b).

5. Zahraniční úřad s legalizační a superlegalizační doložkou

Postup se uplatní, pokud není možné ověření podpisu některým ze způsobů uvedených výše. Pro ověření podpisu:

a) podepište dokument před úřadem oprávněným k této činnosti v daném státě; a následně

b) opatřete na dokument tzv. legalizační doložku, kterou uděluje ministerstvo zahraničních věcí daného státu; a následně

c) opatřete na dokument tzv. superlegalizační doložku, kterou uděluje zastupitelský úřad České republiky v daném státě. Kontaktní údaje zastupitelských úřadů České republiky jsou k dispozici zde.

Veřejné listiny vystavené v takovém státě (např. výpis z rejstříku trestů, výpis z obchodního rejstříku apod.) musí být opatřeny legalizační a superlegalizační doložkou vystavenou orgány uvedenými pod body b) a c).

 

Pokud si nejste jisti způsobem ověření podpisu nebo použití veřejné listiny konkrétního státu, kontaktujte naši linku podpory.