Jaké jsou požadavky stanovené zákonem na osobu společníka firmy?

Společníkem firmy může být fyzická nebo právnická osoba, která je svéprávná.

Společníkem může být i cizinec nebo zahraniční právnická osoba. Cizinec nemusí mít pro účely registrace jako společníka firmy uděleno povolení k pobytu na území České republiky ani jiný typ víza.