Jak založit s.r.o. s kmenovým listem

Pro založení s.r.o. s kmenovým listem zadejte nejprve v kroku 4 registračního formuláře všechny společníky firmy (v případě stejné osoby lze tuto osobu zadat opakovaně). Následně v kroku 5 formuláře k těmto osobám zadejte jejich vklady do základního kapitálu společnosti a současně zaškrtněte, že požadujete vydání podílu z takového vkladu ve formě kmenového listu. Samotné kmenové listy budou vystaveny po zápisu firmy do obchodního rejstříku a zaslány vám spolu s ostatní firemní dokumentací.