Jak mám postupovat, pokud jsem cizinec a nemám doposud uděleno povolení k pobytu na území ČR?

Proveďte zadání údajů o podnikání v rámci registračního formuláře na www.ZalozFirmu.cz a zašlete nám zkompletovanou dokumentaci, která se vám vygeneruje po dokončení registračního formuláře. Následně vám zašleme potvrzení o ohlášení živnosti pro účely podání žádosti o udělení povolení k pobytu. Po udělení povolení k pobytu bude registrace živnostenského oprávnění dokončena.

Pokud jste občanem některé ze zemí EU nebo EHS, povolení k pobytu pro účely zřízení živnostenského oprávnění se nevyžaduje.