Jak je zabezpečeno, že zadané údaje o zakládané firmě jsou v pořádku?

Po odeslání registračního formuláře s údaji o zakládané firmě je provedeno ověření správnosti všech zadaných údajů a zaslán potvrzující e-mail nebo výzva k doplnění.