Jak je financován provoz portálu ZalozFirmu.cz? Jsem vázán odběrem souvisejících služeb partnerů portálu?

Portál je pro uživatele bezplatný, jeho provoz je financován z dotačních a grantových programů na podporu podnikání a partnerů portálu. Užití služby není vázáno na odběr jiných služeb nebo produktů partnerů portálu nebo jiných osob.