Co je kmenový list?

Kmenový list je cenný papír, který osvědčuje podíl společníka na společnosti. Princip fungování je obdobný akciím u akciových společností. Kmenový list se převádí rubopisem s vyznačením nabyvatele a fyzickým předáním kmenového listu.

Problematické při vydání kmenového listu může být, že převoditelnost podílů nelze žádným způsobem omezit a majitel kmenového listu tak může svůj podíl převést na kohokoliv jiného bez ohledu na případný nesouhlas ostatních společníků. Existence kmenového listu může být také problémem při čerpání peněz z veřejných rozpočtů, např. dotací, státních podpor apod. Při založení firmy s kmenovým listem také nelze podle zákona použít zjednodušenou zakládací listinu, u které se hradí nižší zákonné poplatky, náklady na registraci firmy vyjdou přibližně dvojnásobně.