Jak to funguje

ZalozFirmu.cz je jediný systém v České republice, který umožňuje komplexní založení nové firmy plně online přes internet. Založení společnosti je bezplatné, uživatelé hradí pouze zákonem předepsané poplatky za zápis firmy do příslušných veřejných rejstříků.

 

Postup při založení nové firmy

 1. Vyplnění online formuláře
  Uživatel zadá prostřednictvím registračního průvodce na stránkách ZalozFirmu.cz údaje k zakládané firmě.
 2. Vytvoření dokumentů k zakládané firmě
  Po zadání údajů o zakládané firmě vygeneruje systém ZalozFirmu.cz okamžitě automaticky veškeré dokumenty nezbytné k dokončení registrace a tyto zašle na zadanou emailovou adresu uživatele.
 3. Podpis dokumentů uživatelem
  Uživatel provede elektronický podpis dokumentů přímo v rámci registračního formuláře nebo dokumenty vytiskne, podepíše a zašle zpět ZalozFirmu.cz a dále provede úhradu zákonných poplatků spojených s registrací. Případné specifické nebo dodatečné požadavky je možné zadat přímo v registračním formuláři nebo je vyřídit přímou komunikací se ZalozFirmu.cz.
 4. Dokončení registrace
  ZalozFirmu.cz zabezpečí veškeré zbývající doklady nezbytné k založení firmy, obstarání živnostenských oprávnění, komunikaci s úřady, zastupování v řízeních týkajících se nové firmy a dokončení registrace firmy v obchodním a živnostenském rejstříku.
 5. Převzetí registrované firmy
  Po dokončení registrace obdrží uživatel kompletní složku s výpisem z obchodního nebo živnostenského rejstříku a ostatní související korporátní dokumentaci nezbytnou k dalšímu provozu firmy.

Hlavní výhody ZalozFirmu.cz

 • Vyřízení zdarma: Založení firmy v rámci ZalozFirmu.cz je bezplatné, uživatel hradí pouze zákonem stanovené poplatky spojené s registrací firmy. Celkové náklady na založení firmy jsou stejné jako kdyby si uživatel zařizoval celou registraci sám bez asistence právní kanceláře.
 • Úspora nákladů: Registrací firmy prostřednictvím ZalozFirmu.cz ušetří uživatel 60-85% nákladů ve srovnání se založením firmy prostřednictvím právní kanceláře nebo koupí již založené (ready-made) společnosti.
 • Rychlost: Zadávání údajů o nové firmě, vytváření dokumentů a komunikace s úřady jsou prováděny ihned online prostřednictvím internetu. Uživatel tak ušetří čas spojený s návštěvami úřadů, přípravou dokumentace apod. Obvyklá doba registrace firmy je 3-5 dní.
 • Jednoduchost: Veškeré úkony při zadávání údajů o nové firmě se provádí přes internet prostřednictvím jednoduchého registračního formuláře. Ke každému kroku založení firmy je k dispozici podrobná nápověda nebo možnost přímé konzultace se ZalozFirmu.cz.
 • Individuální přístup: Registrační formulář umožňuje volitelné přizpůsobení nové firmy na míru požadavkům uživatele. V případě dalších specifických požadavků lze tyto zadat přímo v registračním formuláři nebo přímou komunikací se ZalozFirmu.cz.
 • Garance zápisu: ZalozFirmu.cz garantuje 100% jistotu zápisu firmy do příslušného rejstříku. V případě, že by ze strany příslušných úřadů došlo z jakéhokoliv důvodu k odmítnutí zápisu firmy, provede ZalozFirmu.cz potřebné kroky k nápravě na vlastní náklady.