Seznam údajů požadovaných při registraci nové firmy

Firma: Živnostenské oprávnění (živnostenský list)

* Podnikatel

* Jméno
* Příjmení
Rodné příjmení
Titul před jménem
Titul za jménem
Ulice
* Číslo domu
* Obec
Část obce
* PSČ
* Stát
Rodné číslo
* Datum narození
* Pohlaví
* Místo narození
* Stát narození
* Státní příslušnost

* Sídlo firmy

Ulice
* Číslo domu
* Obec
Část obce
* PSČ

* Majitel objektu sídla

* Jméno nebo Název
* Bydliště nebo Sídlo

* Předmět podnikání (obor činnosti)

* Odpovědná osoba (pokud je požadována)

* Jméno
* Příjmení
Rodné příjmení
Titul před jménem
Titul za jménem
Ulice
* Číslo domu
* Obec
Část obce
* PSČ
* Stát
Rodné číslo
* Datum narození
* Pohlaví
* Místo narození
* Stát narození
* Státní příslušnost

Jiné údaje (nepovinné)

 

*) povinné údaje