Seznam údajů požadovaných při registraci nové firmy

Firma: společnost s ručením omezeným

* Název firmy

* Sídlo firmy

Ulice
* Číslo domu
* Obec
Část obce
* PSČ

* Majitel objektu sídla

* Jméno nebo Název
* Bydliště nebo Sídlo

* Předmět podnikání (obor činnosti)

* Společník (pokud je fyzickou osobou)

* Jméno
* Příjmení
Rodné příjmení
Titul před jménem
Titul za jménem
Ulice
* Číslo domu
* Obec
Část obce
* PSČ
* Stát
Rodné číslo
* Datum narození
* Místo narození
* Stát narození
* Státní příslušnost

* Společník (pokud je právnickou osobou)

* Název firmy
Identifikační číslo IČ
Ulice
* Číslo domu
* Obec
Část obce
* PSČ
* Stát
* Údaje o zástupci společníka - fyzické osobě

* Výše základního kapitálu

* Výše vkladu každého společníka

* Jednatel (pokud je fyzickou osobou)

* Jméno
* Příjmení
Rodné příjmení
Titul před jménem
Titul za jménem
Ulice
* Číslo domu
* Obec
Část obce
* PSČ
* Stát
Rodné číslo
* Datum narození
* Místo narození
* Stát narození
* Státní příslušnost

* Jednatel (pokud je právnickou osobou)

* Název firmy
Identifikační číslo IČ
Ulice
* Číslo domu
* Obec
Část obce
* PSČ
* Stát
* Údaje o zástupci jednatele - fyzické osobě

* Způsob jednání jednatelů za společnost

* Odpovědná osoba (pokud je požadována)

* Jméno
* Příjmení
Rodné příjmení
Titul před jménem
Titul za jménem
Ulice
* Číslo domu
* Obec
Část obce
* PSČ
* Stát
Rodné číslo
* Datum narození
* Místo narození
* Stát narození
* Státní příslušnost

Jiné údaje (nepovinné)

 

*) povinné údaje