Zakladatelská listina s.r.o. základní verze

Zakladatelská listina základní verze

(vzor ke stažení zdarma)

Může obsahovat pouze základní zákonem vymezené náležitosti, v ostatním se právní poměry společnosti s ručením omezeným s.r.o. řídí zákonem. U základní verze se nehradí soudní poplatek za zápis do obchodního rejstříku a účtují se nižší notářské poplatky.

1 Obchodní firma

1.1 Obchodní firma společnosti zní: [název]

2 Sídlo

2.1 Sídlo společnosti je v obci: [obec]

3 Předmět podnikání

3.1 Předmětem podnikání společnosti je:

- [předmět podnikání 1]

- [předmět podnikání 2]

- [předmět podnikání 3]

4 Zakladatel

4.1 Společnost má následujícího zakladatele:

- [jméno zakladatele], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště]

5 Základní kapitál

5.1 Výše základního kapitálu společnosti je: [částka základního kapitálu] Kč.

5.2 Základní kapitál je tvořen následujícími peněžitými vklady:

- zakladatel [jméno zakladatele] vloží peněžitý vklad č. 1 ve výši [výše vkladu zakladatele] Kč, který představuje základní podíl č. 1 ve výši [výše podílu zakladatele]%

5.3 Vklady na základní kapitál budou uhrazeny takto:

- zakladatel [jméno zakladatele] uhradí 100% svého vkladu č. 1, tj. částku [výše vkladu zakladatele] nejpozději ve lhůtě k podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku složením na zvláštní účet společnosti otevřený správcem vkladu

6 Jednatel

6.1 Společnost má [počet jednatelů] jednatelů.

6.2 Prvními jednateli společnosti ke dni jejího vzniku jsou:

- [jméno jednatele 1], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště]

- [jméno jednatele 2], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště]

- [jméno jednatele 3], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště]

6.3 Způsob jednání jednatelů za společnost se určuje takto: [způsob jednání jednatelů].

7 Ostatní skutečnosti

7.1 Správcem vkladů společníků se určuje [jméno správce], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště].