Novinky

Jaký zvolit název pro svou firmu?

31 červenec 2015

Někteří mají jasno hned na začátku, jiní si neví rady či otázku názvu firmy naopak spíše podceňují. Volba vhodného názvu firmy každopádně nemusí být jednoduchá. Nejedná se totiž pouze o dodržení formálních kritérií zaměnitelnosti s již existujícími názvy firem, které  zaručí průchodnost názvu při registraci firmy na obchodním rejstříku. Nabízíme vám přehled osvědčených pravidel, kterými je dobré se při volbě názvu řídit a vyhnout se hned na začátku nejčastějším chybám. 

 

Stejný, zaměnitelný nebo klamavý název

Výběr názvu firmy je důležitý hned při založení firmy vzhledem k tomu, že v Česku platí zákonná úprava, podle které nesmí být název firmy stejný nebo zaměnitelný s názvem jiné firmy a nesmí být klamavý. Pokud nově zakládaná firma takový název zvolí, rejstříkový soud registraci takové firmy nepovolí. Prakticky to pak znamená podstoupit celý proces registrace znovu, což náklady na zahájení podnikání zdvojnásobí. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná vyhláška, která by tato kritéria jednotně a jasně specifikovala, přináší tato problematika v praxi nemalé problémy. Na základě předchozích zkušeností s fungováním rejstříkových soudů jsme pro vás vytvořili přehled typových případů názvů, které na rejstříkových soudech obvykle neprocházejí. Návod naleznete zde.  


Úzce specifikovaný název

Častou chybou při zakládání firmy bývá volba úzce a specificky zaměřeného názvu firmy podle aktuálního zaměření plánované podnikatelské činnosti. Pokud však časem dojde k tomu, že firma svou činnost rozšíří do dalších oborů či přímo změní svůj předmět podnikání, může zavedený úzce specifický název přestat vyhovovat a firma tím může začít ztrácet na důvěryhodnosti. Představte se například firmu Koláčky od Nováků s.r.o., která svůj předmět podnikání časem rozšíří např. o zprostředkování hypoték či životního pojištění.

Příliš obecný a popisný název

Častým nešvarem při volbě názvů pro nejrůznější webové projekty bývá naopak přílišná popisnost bez jakékoliv snahy o unikátnost. Výsledkem pak může být trvalý problém záměny s mnoha obdobnými názvy konkurenčních firem, které použily jen různá synonyma pro popis téže činnosti: PhotoServis, FotoMarket, FotoShop, atd.

Zaměňování názvu firmy s "obchodní značkou"

Mějte na paměti, že obchodní značka, pod kterou chcete své podnikání propagovat, se nemusí shodovat se samotným názvem firmy zapsaném v obchodním rejstříku. Není tedy v žádném rozporu, když se název vaší firmy neshoduje např. s vámi zaregistrovanou doménou apod. Není nutné na tomto sjednocení trvat a riskovat zbytečně problém zaměnitelnosti při registraci na rejstříkovém soudu.

Název neodpovídá cílové skupině zákazníků

Princip, který platí pro celé podnikání - tedy zaměřit svůj obchodní model na hlavní cílovou skupinu zákazníků - platí určitě také při volbě názvu. Anglická slova v názvu firmy mohou dobře zapůsobit na mladší zákaznickou skupinu, avšak služby orientované na seniory či malé děti by se cizojazyčným názvům měly spíše vyhnout. Jméno, které se líbí vám, nemusí vždy pozitivně zaujmout také vaši cílovou skupinu.

Mezinárodně působící firma s českým názvem a s českou diakritikou

Stejně tak není vhodné, aby firma, která chce působit i na zahraničních trzích, vkládala do svého názvu slova s českou diakritikou a způsobovala zahraničním klientům a partnerům problém s psaním i výslovností. 

Jméno majitele firmy do názvu

Použitím vlastního jména do názvu firmy budujete zároveň osobní značku a s ní spojenou také určitou tradici či renomé. Zatímco u živnostníků nepředstavuje užití jména v názvu většinou žádný problém, u  firem s více společníky je potřeba použití jmen zakladatelů v názvu firmy dobře zvážit. Může se totiž stát, že některý ze společníků, jehož jméno v názvu firmy figuruje, ze společnosti odejde a bude trvat na tom, aby jeho jméno nebylo nadále s vaší firmou spojováno. 

Počáteční písmena abecedy

I dnes trvají některé firmy na tom, aby název firmy začínal písmenem/písmeny A. Jako např. AA doprava s.r.o., AAA šaty s.r.o. Tento požadavek většinou vychází z představy, že díky abecednímu řazení firem budou tyto firmy v nejrůznějších seznamech či ve vyhledavačích uváděny vždy na prvních místech. Toto kritérium však již zcela ztratilo na významu, protože vyhledavače dnes fungují na odlišných principech.

Při ověřování údajů zadaných pro registraci firem na našem portálu průchodnost názvů vždy kontrolujeme a na případné riziko jejich zápisů vás upozorníme. V případě, že byste potřebovali prověřit průchodnsot nebo vhodnost názvu předem, kontaktujte nás.