Obecné dotazy k fungování ZalozFirmu.cz

 • Jaký je postup pro založení nové firmy?

  Pro registraci firmy zadá uživatel údaje k zakládané firmě prostřednictvím registračního formuláře (záložka ZALOŽ FIRMU). Po dokončení registračního formuláře vygeneruje systém automaticky ihned veškerou dokumentaci nezbytnou k dokončení registrace firmy a tuto zašle na zadaný email uživatele spolu s pokyny k dalšímu postupu. Uživatel zašle provozovateli portálu podepsanou dokumentaci a uhradí zákonné poplatky spojené s registrací. Veškeré zbývající kroky spojené s registrací provede provozovatel portálu. Po dokončení registrace obdrží uživatel kompletní složku s výpisem z obchodního nebo živnostenského rejstříku týkajících se firmy a ostatní související korporátní dokumentaci nezbytnou k dalšímu provozu firmy.

 • Jaké vybavení je nutné k využívání ZalozFirmu.cz?

  Pro využívání ZalozFirmu.cz je dostatečné vybavení běžným osobním počítačem s připojením na Internet a e-mailem.

  Dokumentace k založení firmy je vytvářena ve formátu Portable Document Format (PDF), kterou lze zobrazit a tisknout např. prohlížečem Adobe Acrobat Reader (nutná verze 5 a vyšší). Prohlížeč je ke stažení zdarma zde.
 • Musím se registrovat jako uživatel ZalozFirmu.cz?

  Uživatel se registruje pouze před prvním využitím služby ZalozFirmu.cz. Na zadanou e-mailovou adresu je odesílána veškerá e-mailová komunikace se ZalozFirmu.cz. Na zadanou korespondenční adresu je odeslána kompletní dokumentace k registrované firmě po dokončení registrace. Při každém dalším přihlášení zadá uživatel již jen zvolené přihlašovací jméno a heslo.
 • Kolik zaplatím za registraci firmy prostřednictvím ZalozFirmu.cz?

  Založení firmy v rámci ZalozFirmu.cz je bezplatné, uživatel uhradí pouze zákonem stanovené poplatky spojené s registrací firmy (např. soudní poplatek za zápis do obchodního rejstříku, správní poplatek za vystavení živnostenského listu apod.).

  Výše nákladů závisí na struktuře firmy (typ zakládací listiny, výše základního kapitálu, počet živnostenských oprávnění, počet společníků apod.), v běžných případech činí přibližně 6.000 Kč + DPH. Pro přesnou kalkulaci nákladů doporučujeme nezávazné zadání údajů o zakládané firmě (záložka ZALOŽ FIRMU), v rámci posledního kroku zadávacího formuláře je zkalkulována přesná cena založení firmy s výčtem jednotlivých položek vzniklých nákladů.

  Celkové náklady na založení firmy jsou stejné, jako kdyby si uživatel zařizoval celou registraci sám bez asistence právní kanceláře.

 • Jak dlouho trvá založení firmy prostřednictvím ZalozFirmu.cz?

  Zadávání údajů o nové firmě a vytváření dokumentů je prováděno okamžitě online prostřednictvím internetu. Uživatel tak ušetří čas spojený s návštěvami úřadů, přípravou dokumentace apod. Doba registrace závisí na typu a struktuře firmy, zvoleném předmětu podnikání apod., v běžných případech je vyřízena do 3-5 pracovních dní od doručení podkladů uživatelem (v případě registrace koncese až 30 dní).
 • Jak je financován provoz portálu ZalozFirmu.cz? Jsem vázán odběrem souvisejících služeb partnerů portálu?

  Portál je pro uživatele bezplatný, jeho provoz je financován z dotačních a grantových programů na podporu podnikání. Užití služby není vázáno na odběr jiných služeb nebo produktů partnerů portálu nebo jiných osob.

 • Jsem zavázán k využití služby, pokud provedu pouze testovací zadání údajů nové firmy?

  ZalozFirmu.cz dokončí registraci firmy pouze v případě doručení podepsané dokumentace a úhrady zákonných poplatků spojených s registrací. Do té doby může uživatel registraci bez omezení bezplatně testovat, zadávat nebo měnit potřebné údaje nebo registraci ukončit, aniž by o tomto musel provozovatele jakkoliv informovat.

 • Jak je zabezpečeno, že zadané údaje o zakládané firmě jsou v pořádku?

  Po zadání údajů o zakládané firmě v rámci zadávacího formuláře je zpracovatelem provedeno ověření správnosti všech zadaných údajů a zaslán potvrzující e-mail nebo výzva k doplnění.

 • Nedostal jsem email s dokumenty pro založení firmy, v čem je problém?

  Nedoručení e-mailu s dokumenty pro založení firmy může mít následující příčiny:

  Nevyžádaná pošta: E-mailová zpráva s dokumenty pro založení firmy byla Vaším e-mailovým prohlížečem zařazena do složky Nevyžádaná pošta (Junk Emails). Prohlédněte složku Nevyžádaná pošta. Požádejte správce Vašeho počítače, aby adresu info@ZalozFirmu.cz nastavil jako bezpečného odesílatele.

  Jiná e-mailová adresa: Při registraci uživatele jste zadali jinou e-mailovou adresu, než kterou používáte ve svém e-mailovém prohlížeči. Ověřte ve Vašem e-mailovém prohlížeči, které e-mailové adresy jsou používány.

  Odmítnutí poštovním serverem: V některých případech je emailová zpráva odmítnuta již serverem zpracovávajícím příchozí poštu a není vůbec doručena do emailové schránky uživatele. Zkuste zadat jiný korespondenční email ve vašem uživatelském profilu (záložka Nastavení).

  Jiné: V případě, že problém nebyl vyřešen, kontaktujte naši linku podpory.

 • Mohu si nechat zaslat dokumenty pro založení firmy na jiný e-mail než byl zadán při mé registraci jako uživatele webu?

  Ano, korespondenční e-mailovou adresu je možné nastavit v profilu uživatele (záložka Nastavení).

 • Dokumenty, které jsou přílohou emailu, nelze otevřít.

  Dokumenty k založení firmy jsou vytvořeny ve formátu Portable Document Format (PDF), kterou lze zobrazit a tisknout např. prohlížečem Adobe Acrobat Reader (nutná verze 5 a vyšší). Prohlížeč je ke stažení zdarma zde.

  V případě, že problém přetrvává, kontaktujte naši linku podpory.
 • Obdržel jsem emailem dokumenty k založení firmy, co mám dále udělat?

  1. Vytiskněte dokumenty uvedené v tabulce připojené k emailu pod názvem ‚<číslo registrace>_POKYNY_K_REGISTRACI.pdf" v odpovídajícím počtu vyhotovení a podepište je příslušnou osobou uvedenou v tabulce. V případě, že je vyžadováno ověření podpisu nebo ověřená kopie listin, ověřte tento podpis na CzechPointu.
  2. Pokud je požadováno obstarání dalších dokumentů uvedených v tabulce připojené k emailu pod názvem ‚<číslo registrace>_POKYNY_K_REGISTRACI.pdf", obstarejte tyto dokumenty v předepsaném počtu vyhotovení. Dokumenty mohou být obstarány v originále nebo pořízena jejich úředně ověřená kopie na CzechPointu.
  3. Předepsané dokumenty uvedené v tabulce zašlete na adresu naší pobočky ZalozFirmu.cz, Pražská 132/4, 460 01 Liberec, Česká republika.
  4. Uhraďte částku hotových výdajů spojených s registrací firmy podle zálohové faktury připojené k e-mailu pod názvem ‚<číslo registrace>_Faktura.pdf‘.
 • Jakým způsobem mám podepsat dokumenty nebo pořídit ověřené kopie listin, když jsem v zahraničí?

  Dokumenty lze podepsat následujícími způsoby::

  1. Podpis na zastupitelském úřadu České republiky

   Vyžaduje se prosté ověření na velvyslanectví nebo konzulátu bez nutnosti dalšího potvrzení úřadem dané země. Kontaktní údaje zastupitelských úřadů České republiky jsou k dispozici zde.

  2. Podpis před zahraničním notářem s apostilní doložkou

   Postup se uplatní v případě, že země, ve které je podpis vyhotovován, je členem Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin z 5. října 1961. Pro ověření, zda je země členem úmluvy, klikněte zde. V případě, že země není uvedena, postupujte způsobem uvedeným pod bodem 3) níže.

   Je-li země členem Haagské úmluvy, pro kompletaci dokumentu:

   a) podepište dokument před jakýmkoliv veřejným notářem příslušné země; a následně

   b) opatřete dokument apostilní doložkou. Doložku uděluje orgán uvedený u příslušné země zde.

  3. Podpis před notářem s doložkou ministerstva zahraničních věcí a zastupitelského úřadu České republiky

   Není-li možný postup podle bodu 2) výše, pro kompletaci dokumentu:

   a) podepište dokument před jakýmkoliv veřejným notářem příslušné země; a následně

   b) opatřete dokument doložkou ministerstva zahraničních věcí příslušné země (legalizace); a následně

   c) opatřete dokument doložkou zastupitelského úřadu České republiky v příslušné zemi (superlegalizace). Kontaktní údaje zastupitelských úřadů České republiky jsou k dispozici zde.

   Stejným způsobem postupujte při pořízení ověřených kopií listin nebo ověření platnosti výpisu z obchodního rejstříku nebo výpisu z rejstříku trestů příslušné země.

   Pokud si nejste jisti způsobem podpisu dokumentů nebo ověření listiny v příslušné zemi, kontaktujte naši linku podpory.

 • Kam mám poslat podepsané dokumenty?

  Podepsané dokumenty zašlete na adresu ZalozFirmu.cz obecně prospěšná společnost, Pražská 132/4, 460 01 Liberec, Česká republika.
 • Jak se dozvím, že registrace firmy byla dokončena?

  V průběhu registrace obdrží uživatel aktualizační emailové zprávy o stavu registrace. Průběh registrace je možné sledovat rovněž kliknutím na záložku OVĚŘIT STAV REGISTRACE. Po dokončení registrace obdrží uživatel kompletní složku s výpisem z obchodního nebo živnostenského rejstříku týkajících se firmy a ostatní související korporátní dokumentaci nezbytnou k dalšímu provozu firmy.

 • Jsou v registračním formuláři zohledněny změny legislativy od 1.1.2014?

  Ano, registrační formulář odpovídá aktuálnímu stavu legislativy včetně změn vyplývajících z předpisů platných od 1.1.2014.

 • Mohu zaslat dokumenty elektronicky?

  Dokumentaci nám můžete pro urychlení dodat i v elektronické podobě převedené tzv. autorizovanou konverzí. Pro konverzi požádejte na kterémkoliv CzechPointu (např. na České poště) o převod podepsaných dokumentů do elektronické podoby tzv. autorizovanou konverzí s uložením do úschovny (každý dokument zvlášť, nesmí být do jednoho souboru). Po provedení konverze pracovník CzechPointu vydá potvrzení o provedení konverze, které naskenujte/nafoťte a pošlete nám e-mailem na info@zalozfirmu.cz, dokumenty si zde obratem stáhneme. Odpadne tak nutnost jejich zasílání poštou.