Elektronické podepisování dokumentů

 • Jakým způsobem je možné podepsat dokumenty k registraci firmy elektronicky?

  Elektronické podepsání dokumentace nezbytné k dokončení registrace firmy může provést uživatel, který má zřízený a ve svém počítači nainstalovaný digitální podpisový certifikát vystavený některým z poskytovatelů oprávněných k vydávání certifikátů pro účely úředního ověření podpisu.

  Po zadání údajů o zakládané firmě v rámci registračního formuláře je zobrazena stránka s jednotlivými dokumenty, které uživatel může elektronicky podepsat. Zřizovatel registrace může také autorizovat přístup k elektronickému podepsání dokumentace jinými účastníky firmy (tito jiní účastníci nemají přístup k jiným částem registračního formuláře).

  Podepsání dokumentu se provede kliknutím na tlačítko ‚PODEPSAT‘, které je vedle příslušného dokumentu. V případě úspěšného podepsání dokumentu se stav podepsání změní na „PODEPSÁNO".

  Náhled dokumentu, který má být podepsán, je možné vyvolat kliknutím na název příslušného dokumentu.

  Zrušení elektronického podepsání dokumentu je možné provést kliknutím na symbol křížku vedle podepisovacího tlačítka.

 • Jaké jsou technické požadavky pro možnost elektronického podepisování dokumentů?

  Uživatel, který chce využít možnost elektronického podepisování dokumentů, musí mít počítač vybavený operačním systémem Windows a internetovým prohlížečem s doplňkem Java Runtime Environment, verze 1.6.0 a vyšší (ke stažení zdarma zde). Dále musí mít v počítači nainstalovaný digitální podpisový certifikát vystavený některým z oprávněných poskytovatelů.

 • Jaké digitální podpisové certifikáty jsou uznávány pro elektronické podepsání dokumentů k registraci firmy?

  V současné době jsou v České republice uznávány digitální podpisové certifikáty těchto poskytovatelů:

  Česká pošta - www.postsignum.cz

  I. certifikační autorita - www.ica.cz

  eIdentity - www.eidentity.cz

 • V registračním formuláři se mi nezobrazil žádný dokument k elektronickému podepsání, co s tím?

  Ověřte, zda máte nainstalován operační systém Windows a internetový prohlížeč s doplňkem Java Runtime Environment, verze 1.6.0 a vyšší (ke stažení zdarma zde).

  Ověřte, zda máte v počítači nainstalován digitální podpisový certifikát vystavený některým z oprávněných poskytovatelů. Kontrolu certifikátů provedete kliknutím na tlačítko Start Windows - Ovládací panely - Síť a Internet - Možnosti Internetu - Obsah - Certifikáty.

  Ujistěte se, že byly správně zadány údaje jména, příjmení a data narození účastníka firmy v registračním formuláři a dále v uživatelském profilu uživatele (včetně velkých a malých písmen a diakritiky). Pro ověření správnosti zadaných údajů v uživatelském profilu uživatele klikněte na záložku ‚NASTAVENÍ‘ v levém sloupci, vyberte ‚Upravit profil‘ a případně opravte chybně zadané položky.

  V případě, že možnosti uvedené výše jsou nastaveny správně a dokumenty se přesto nezobrazují, kontaktujte naši linku podpory.

 • Mohou podepsat dokumenty k registraci firmy i jiní účastníci firmy, které jsem zadal (např. další jednatelé apod.)?

  Ano, zřizovatel registrace může autorizovat přístup k elektronickému podepsání dokumentace jinými zadanými účastníky firmy. Tito jiní účastníci nemají přístup k jiným částem registračního formuláře.

  Přístup pro jiné účastníky firmy se zřizuje v registračním formuláři zadáním kontaktní emailové adresy jiného účastníka k příslušnému dokumentu a kliknutím na tlačítko ‚Odeslat‘.

 • Může jiný účastník firmy, u kterého je vyžádán elektronický podpis, nahlížet nebo editovat jiné části registračního formuláře?

  Ne, jiní účastníci firmy mají autorizovaný přístup pouze k elektronickému podepsání dokumentace, nemohou nahlížet ani editovat jiné části registračního formuláře.

 • Co mám dělat, když nemám zřízen elektronický podpis?

  V případě, že nemáte zřízen elektronický podpis, přeskočte tento krok registračního formuláře kliknutím na tlačítko ‚Další‘. Dokumentace potřebná k dokončení registrace firmy bude zaslána na email uživatele k vytištění a podepsání běžným způsobem.

 • Je možné elektronicky podepsat pouze část dokumentace, pokud jiný účastník firmy nedisponuje digitálním podpisem?

  Ano, dokumentaci je možné podepsat elektronicky i pouze částečně. Zbývající dokumenty budou zaslány na email uživatele k vytištění a podepsání běžným způsobem.